Elektro
Antény sú určené pre počítačovú komunikáciu WIFI v pásme: 2,4 a 5 GHz na budovanie prístupových sietí, smerové spoje na krátke a dlhé vzdialenosti,klientské antény.

Antény sú navrhované a vyrábané podľa požiadaviek zákazníka s použitím vlastných výrobných a meracích technologií,chranených Úradom Priemyselného Vlastníctva. Použité materiály:hliník,ABS-koextrudovaný s PMMA s vysokou stabilitou UV žiarenia.