Kovo
Výroba kovových komponentov súvisiacich s kompletizáciou finálnych výrobkov. Výroba vstrekovacích. vákuových foriem.